Propera
Comissió Tècnica
  18/07/2023
  TELEMÀTICA/PRESENCIAL
 
Propera Junta Govern
  18/07/2023
  TELEMÀTICA/PRESENCIAL
 
Propera Junta
General Ordinària
  12/12/2023
  PRESENCIAL