CONTACTE
 
 
 
 
 
 
   Gràfica extraccions

Gràfica extraccions


Des del 2010 que la JCUACC porta a terme un seguiment de les extraccions de l'aqüífer. S'observa que, tot i anar variant, aquestes ronden al voltant dels 6 hm3/any.